بودن همیشه فریاد نیست!

 

بودن همیشه فریاد نیست!

/ 3 نظر / 45 بازدید
عیسی

زیبا بود رفیق... [گل]

محمد باقر عیوضی

زیبا وگویا .... من فریادم را سر خواهم داد .... تو مپندار که خاموشی من ..................................

کوهسار

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااام پسرممممممممممممممم خوبی؟ عکس زیبا اما یه جوری بود راستی آپم بعد سالها