نامه رضا نظام دوست به عباس ثابتیان

رضا نظام دوست :

عباس ثابتیان ، مدیر اسبق انجمن کوهنوردان ایران که بخش (به اصطلاح) مردم نهاد و غیر دولتی ورزش کوهنوردی در ایران است ، جدولی در وبلاگش منتشر کرده و تعداد کوهنوردان کشته شده ی ایرانی در ده سال اخیر در هیمالیا را برشمرده است . از آنجا که لحن او در نوشتارش لحن "به من مربوط نیست" ای ، مثل لحن محمود شعاعی رئیس دولتی فدراسیون است ، من این پاسخ را برایش در وبلاگش نوشته ام که اینجا هم نشر میدهم! ... دوستانم لطف کنند آن را اینسو و آنسو Share کنند ، شاید که ببیند و بخواند! ..فکر می کنم این روزها بخاطر تالمات روحی که از بابت مرگ جوانان کوهنوردمان ، به آن دچار شده ، وبلاگش را کمتر میخواند! ... چون کامنت مرا هنوز تایید نکرده !!!


آقای ثابتیان!
جدولی در وبلاگتان منتشر کرده اید و نام قربانیان را زیر هم ردیف فرموده اید و ابراز تاسف کرده اید از مرگشان! .. که البته خیلی هم خوب است و یادآوری بجایی است! .. گفتم من هم در تکمیل یادآوری های خوب شما چیزهای دیگری را یاد آوری کنم ، شاید که مثمر ثمر باشد! ... در نوشته تان سوالاتی طرح کرده و دنبال "مقصر و مسئول" این حوادث گشته اید!.. عه! چه جالب! من مقصر را می شناسم ! ... گفتم بیایم و زود به شما خبر بدهم که کیست! و خیلی بیخودی اینسو و آنسو دنبالش نگردید! ... حتما برایتان پیش آمده که گاهی دنبال چیزی می گردید و همه جا را برای پیدا کردنش زیر و رو کنید ، و آخرش می بینید ای بابا! اینکه همین جا توی جیبم بوده !! .. چقدر من الکی همه جا را برایش زیر و رو کردم!!! ..... الان و اینجا هم وضعیت همینطوری ست!

آقای ثابتیان!
یک: شما هم میدانید که همه چیز در ایران دولتی است . سیستم ورزش ایران دولتی است . کوهنوردی ایران دولتی است . و دولت است که اعتبارات عمومی را در اختیار دارد . دولت است که راجع به همه چیز (حتی هیمالیانوردی!) قانون وضع کرده و می کند . دستور العمل صادر می کند . مجوز درست می کند . قانون می تراشد . دولت است که جلوی فعالیت گروه های مردم نهاد را می گیرد . دولت است که از همه ی توان و قدرتش برای مقابله با سندیکاها و انجمن ها آنجا که برای مردم (و نه برای او!) کار می کنند استفاده کرده و می کند . همه چیز در اختیار دولت است!! ... و دولت ، خود همه ی اختیارات را از دیگران سلب کرده!
کوتاه سخن اینکه : "مسئولیت" ، همه جا با کسی است که اختیار چیزی با اوست! .. کسی که اختیار چیزی را ندارد ، مسئولیتی هم نخواهد داشت و در ایران دولت مسئول همه چیز است . چون دولت صاحب اختیار همه چیز و همه کس است!!

نتیجه: وقتی حادثه ای در کوه اتفاق می افتد این دولت است که مقصر است! (نه باشگاه کوهنوردیوکوهنورد!) . وقتی هواپیمایی سقوط می کند این دولت است که مقصر است (نه خلبان هواپیما یا آسفالت فرودگاه!!) ... وقتی حتی سیل می آید ، زلزله می آید و میزان تلفات با وجود یک زلزله ی سه ریشتری یا یک سیل چسکی ، سر به آسمان میزند این دولت است که مقصر است! ... نه فسق و فجور یا بی حجابی (آنچنان که بعضی ابلهان در این مملکت گفته اند!) ... یعنی حتی میشود گفت تکتونیک صفحه ای و حرکت گسل ها هم آنقدر مقصر نیستند که اینها مقصر اند!! چون زمین به هر حال کار خودش را می کند! و این آنها هستند که باید بدانند چه غلطی باید این وسط می کرده اند و نکرده اند!!

دو: تا موقعی که آدم هایی مثل شما ، بعنوان مسئول یک سندیکای مردم نهاد مقابل این روند و این شرایط و این "جنگ نابرابر" نمی ایستد و حرف نمی زند . و مقابله نمی کند . و می ترسد . و بزدل است . و محافظه کار است . و حواسش به این است که پایش را جایی نگذارد که روی پوست خربزه باشد . مبادا که سر بخورد و بیفتد و لگن خاصره اش (همان استخوان نشیمنگاه!) بشکند و بیفتد روی دست زن و بچه اش ، آش همین آش است وکاسه همین کاسه! ....

آقای ثابتیان! عافیت جویی و بزدلی امثال شما ، جوانان پر شهامتی مثل آیدین را آنقدر به ستوه می آورد که یک چنین نامه ای خطاب به امثال شما و محمود شعاعی بنویسند و بروند روی کوهی و جانشان را چون آرش در تیر بدمند! تیری که آنچنان برود و بدرخشد که همه ببینند آنها را و تیر شان را و جان شان را پس از مرگ شان!!

آقای عباس ثابتیان! هشت نفر از این ده نفری که نام برده اید در زمان مسئولیت محمود شعاعی جانشان را از دست داده اند!! و در زمان مسئولیت شما! و شما در فرانسه و آمریکا به نوعی به دنبال ترویج کوهنوردی بودید ، محمود شعاعی در چین و نپال و ایتالیا به نوع دیگری!
آقای ثابتیان امثال شما و محمود شعاعی و هر کس که مسئول چیزی است و اختیار چیزی با اوست (حالا چه مثل مال شما این اختیار را مردم به شما داده باشند چه مثل مال محمود این اختیار را از پدر جدش در حاکمیت به ارث برده باشد!) او مقصر است!! شما مسئول این ورزش اید . شمایی که میروید و با هم در دفتر محمود شعاعی دل و قلوه به سیخ می کشید برای هم!!
دل و قلوه ی همین جوانها را!!

آقای عباس ثابتیان! متاسفم که امثال این جوانان که از جرات و شهامت لبالب اند گیر امثال شما افتاده اند که انباشته از بزدلی و ترس و واهمه ی از دست دادن موقعیت یا مسئولیت تان اید!

/ 0 نظر / 39 بازدید